view

Navigera

logo

Nyheter från Lundåkrahamnen /LEF
 
  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2018-01-16  
Nya ordningsföreskrifter mm
 
 

Ordningsföreskrifter

Lef;s styrelse har på styrelsemötet 2018-01-15 beslutat om följande ändring
av Ordningsföreskrifterna i hamnen.

Rödmarkerad text är ny:
3.3 All uppställning av båt, båtvagga, bockar, släpvagn, båtvagn, husvagn, husbil
mm. på uppläggningsplatserna får endast göras efter anvisning av hamnkapten.
Uppställd båt med mast tillåts endast om man använder Seaquip-stöttor eller
liknande enligt fabrikantens användarinstruktioner.


 

Kontroll av eluttag Under vecka 2 utfördes kontroll av elförbrukningen hos er
som har el inkopplad till båten och inte har ett avtal om elmätare. Det är tillåtet
att ladda batterier utan att ha ett elavtal. Strömförbrukningen till en batteriladdare
är väldigt liten och ingår i årsavgiften/hyresbeloppet.  

Det visar sig vid kontroll att 5 båtar förbrukade betydligt mer ström än vad
en batteriladdare förbrukar. Dessa har fått en faktura på ett schablonbelopp på
3 månaders el utifrån den förbrukning som uppmätts. Den högsta debiteringen
blev på 4500 kr. Samma kontroll gjordes förra vintern och då blev den högsta
faktureringen mer än 6000 kr. Det är förbjudet att koppla på el utan att skriva
ett elavtal med mätare och ta ut mer än ca 100 watt till en batteriladdare.  

Årsmöte: Årsmötet 2018 kommer att hållas måndagen den 26 mars kl. 18.30
på Folkets Hus i Landskrona.

Hamnkapten

--------------------------------------------------------------------------------------------------
2018-01-16 LEF årsmöte 2018

Så var det dags för årsmöte i Lundåkrahamnens ekonomiska förening.
Mötet hålles som vanligt i Folkets Hus i Landskrona och går av stapeln
måndagen den 26 mars-2018, kl 18.30.

Alla medlemmar i LEF önskas hjärtligt välkomna.

Styrelsen - LEF
----------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-12-19 Ordförande önskar God Jul

Hej alla medlemmar !
Nu börjar verksamhetsåret 2017 att lida mot sitt slut och det är dags att summera vad som blivit utfört av det som varit planerat.


Vi har haft ett antal möte med kommunen och informerat dem om hur vi vill att hamnen skall fortsätta att utvecklas, och även vara en välbesökt anläggning för Landskronas innevånare som vill njuta av närheten till havet. Kommunen är väldigt positivt inställda till vår verksamhet och kommer att bistå oss i flera frågor, bland annat kan nämnas ett framtida Wifi.


Projekt som kan nämnas och blivit utfört är bland annat:


 • På flera bryggor har elen blivit utbytt så det skall kunna nyttjas utan säkerhetsproblem och vara stabilt. Detta innebär att all el på alla bryggorna är utbytt och uppdaterad enligt föreskrifter.
 • Nya mastskjulet har kommit på plats och nyttjas nu fullt ut.
 • Vägen från kansliet till restaurangen har fått ett välbehövligt nytt asfaltskikt.
 • En uppgörelse med hyresgästerna i båthallen har kommit till stånd så att vi nu kan lägga denna långvariga frågeställning till handlingarna.
 • Hanteringen av våra sopor har blivit förändrad med ytterligare stora kostnader som vi gemensamt måste hantera på ett varsamt sätt.
 • Vi har en ekonomi som är i god balans mot budget och ger oss en stabil verksamhet.
 • Nya stadgar är på plats och jag påminner om att motionstiden numera är till den 15 januari.
Med dessa ord vill jag önska Er alla en skön Julhelg och ett Gott nytt år.

Christer Roos
Ordförande LEF

-------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017-11-24 Sophantering


Hej alla.
Vi har blivit tvingade att förändra vår sophantering i hamnen. Efter att i många år använt oss av Suez (Sita) för hantering av våra sopor har vi blivit tvingade att låta LSR (Landskrona Svalövs Renhållnings AB) ta hand om våra hushållssopor. Detta eftersom LSR har ensamrätten på att hantera hushållssopor i kommunen vilket är ett politiskt beslut som står i Landskrona stads ordningsföreskrifter. Vi kommer fortfarande att använda oss av Suez till annat avfall än hushållssopor.

Vi kommer nu under nästa vecka sätta upp två nya mindre containers och nya plastkärl för att öka möjligheten till sortering av avfallet bättre och därigenom försöka hålla kostnadsökningen nere. Det kommer att bli en rejäl kostnadsökning för LEF;s sophantering framöver. Att lämna hushållssopor till LSR är betydligt dyrare än som vi hittills har hanterat dem.

Jag uppmanar därför ALLA - båtägare, stugägare, båtgäster, husbilister m fl. att sortera sina sopor enligt de skyltar som sätts upp på kärlen.
Kom ihåg att vi har en ÅTERVINNINGSSTATION precis intill oss där allt är gratis att kasta. Mikael och jag har sett alldeles för mycket avfall som kastats i bland hushållssoporna som inte hör hemma där. Dunkar, trä, möbler, trädgårdsavfall, madrasser mm. Håll ögonen på om det kommer in bilar som kastar här när återvinningsstationen är stängd och notera bilnummer som ni meddelar mig via mail eller sms.

Hamnkapten

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2017-11-17 Asfaltering


Hej alla.
Som många säkert har lagt märke till har asfalten på gatorna i hamnen blivit betydligt sämre de senaste åren varför vi nu måste lägga på en ny beläggning mellan hamnkontoret och restaurangen. Vi kommer även att laga några mindre skador på andra platser i hamnen. Detta kommer att göras torsdagen den 23 november och vi kommer tidvis att stänga av gatan för biltrafik mellan hamnkontoret och restaurangen.

Hamnkapten
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-11-10 Vinterläggning


Hej alla Båtägare!

Det är dags att tänka på upptagningen av båten för er som inte har gjort det än.

Alla båtar ska vara uppe ur vattnet eller flyttade till de s.k. säkra bryggorna A, B, och I före den 1 december.
Att inte följa denna regel kostar 5.000 kr i straffavgift, ett beslut som beslutades vid årsmötet 2010 för att undgå stormskador på bryggor mm.

Om du önskar att ha din båt i sjön under vintern så flytta båten till lämplig båtplats vid brygga A, B eller I före den 1 december. Kontrollera dessutom att din båtförsäkring gäller i vattnet under vintern.

På hamnkontoret kan du också få anvisat telefonnummer till kranbil för båtlyft.

Mårten Larsson
Hamnkapten

-------------------------------------------------------------------------------------------------------


2017-10-19 Vatten stugorna  

Information till Stugägare!

Vattnet till stugorna kommer att stängas av tisdagen den 7/11-2017. 

Hamnkapten - Mårten Larsson

-------------------------------------------------------------------------------------------

2017-09-12 Stormvarning

Stormvarning
Det verkar som att årets första storm är på väg mot oss. Mellan onsdag middag och natt mot torsdag varnar SMHI för stormbyar uppåt 25 m/s sydvästlig vind hos oss. Kontrollera att era förtöjningar håller för en storm. Extra viktigt för er som ligger ute på G-bryggan där vind och vågor är som starkast. Det kommer att blåsa rakt in i hamnen.

Med vänlig hälsning
Hamnkapten

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-09-07 Mastskjul

Segelbåtsägare.
Som en del kanske har sett håller vi på med att göra i ordning ett nytt mastskjul i hamnen. När vi skulle skaffa ett nytt lås till detta visar det sig att det inte går att tillverka nya lås till de gamla nycklarna. Det gamla låssystemet till mastskjulet är utgånget sedan flera år tillbaka. Därför sätter vi in nya kodlås istället på båda mastskjulen fr. o. m. i höst. Koden
 sänds ut till er i separat mail.

Det kostar 200 kr att förvara masten inne i skjulet, på utsidan är det avgiftsfritt. ALLA master - både inne och ute ska vara märkta med kundnummer. Saknar du märketikett är det bara att kontakta hamnkontoret för att få en ny.

Masterna ska vara rensade från vantstag, spridare, antenner mm. Lätta master placeras längst upp och tunga längs ner. Använd gärna masthissarna vid lyft. Sätt in mastvagnarna i mastskjulet och glöm inte att låsa dörrarna.


OBS! Endast master får förvaras i mastskjulet. 

Med vänlig hälsning
Hamnkapten

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017-08-24 Elvinch

Hej alla segelbåtsägare!


För att få använda elvinchen till mastkranen måste man gå en enkel utbildning och få ett dokument på att man kan hantera denna. Det ska hållas en utbildning torsdagen den 14 september kl. 18.00. Samling på hamnkontoret. Kostnad 100 kr som betalas kontant.

Med vänlig hälsning
Hamnkapten


---------------------------------------------------------------------------------------------------------

LUNDÅKRAHAMNENS
 ONLINE VÄDERSTATION

En direkt link finns här på hemsidan under Hamnkontor
Installation av app till mobil:

Gå in på Google play eller Appstore och sök efter appen Weatherlink 
Mobile och installera den. 
-Starta appen och tryck på ”+” nere till vänster. 
-Tryck på ”+” uppe till vänster. 
-Skriv Lundakrahamnen och sök. 
-Tryck på Lundåkrahamnen, och Lundakrahamnen dyker upp som 
möjligt val, tryck på den och därefter på "done" och värden från väderstationen visas.
-För att inställa rätt enheter, tryck på ”i” nere till höger. och gör 
önskade inställningar och därefter på ”done”.
-Man kan bläddra till höger för tidigare värden eller ner för ytterligare info.
-Det går också att lägga in andra stationer t.ex. Barsebäck, Viken mfl.

2017.06.07  NATURRESERVAT I LUNDÅKRA
Länstyrelsen i Skåne har beslutat att ett område i Lundåkrabukten ska vara naturreservat från 1 juli 2017. Ytteligare information;
www.lansstyrelsen.se

2017.05.30  BESÖK AV DANSKA SKK I PINGSTEN
Sejlklubben København från Tuborg gör i år igen ett försök att komma över sundet på en `Pinsetur` till Lundåkra. En eskader med 30-40 båtar har anmält sig. Förra Pingsten blev det avlyst då det blåste för mycket. De är anvisade lediga platser på H- och A-bryggan och var de nu kan få plats, men det kan bli trångt i hamnen.
Förr i tiden besökte OBK och Sejlkubben i Tuborg ofta varandras klubbar under festliga former. Området i Tuborg har förändrats med nybyggda hus i stil med Landskronas Nyhamn och SKK bildades 2008 vid fusionering av flera gamla klubbar. Deras klubbhus är ritat av Kim Utzon, son till den välkända arkitekten Jørn Utzon som bl.a ritade operahuset i Sidney.

Ta väl emot våra danska båtgäster.


2017.03.16  SJÖSÄTTNINGAR VÅREN 2017
Se till att skriva er på sjösättningslistorna annars riskerar man att kranförarna åker ett annat ställe där de vill boka. Det ska helst vara 10 bokade lyft / dag.

Fre       28/4 Urban Mobilkran start     kl.10.00
Lö        29/4 Erik Mobilkran start         kl. 09.00
Fre        5/5 Erik Mobilkran start         kl. 08.00 - från udden
                                                           Ej båtar m. extra djup köl

Lö         6/5  Bärarlaget i HBG start     kl. 09.00  - Udden

Lö        13/5 Erik Mobilkran start         kl. 09.00
Fre      19/5 Erik Mobilkran start         kl. 08.00 - Ny tid sista chans!
Ej båtar m. extra djup köl, max 5 ton. Ändast från udden den 19/5

Lö        20/5 Erik Mobilkran start         kl. 09.00 (ej från udden)

OBS! Kennys tider är avlysta!

Bokningslistor samt Regler för båtlyft finns i värmestugan. Sjösättning vid andra tillfällen än ovanstående får man själv arrangera och är väsentligt dyrare.

REGLER FÖR BÅTLYFT
1. Fyll i ditt namn, telefonnummer, båttyp, vikt och anmälningsdatum i bokningslistan för önskad kranförare och datum.
Obs! Vilka kranbilar som kör ut på udden. Anmälan är bindande.
2. Får du förhinder för uppsatt tid ska avbokning ske senast 48 timmar innan, vid senare avbokning utgår en avgift på 300 Kr.
3. Båtlyft sker enligt turordning efter bokningslistan, Missar du din plats så placeras du sist i kön, dock före ev. obokade båtar. Var klar i god tid.
4. Blockera inte för mastkranen eller bensintanken när du står i kö, utan var beredd att flytta dig om någon behöver komma till dessa.
5. Har du inte satt upp dig på listan, så hör med kranföraren om han har tid innan du ställer dig i kö. Obokade båtar kommer alltid sist efter alla inbokade båtar.
6. Väger din båt mer än vad kranarna lyfter, så hör med kranförarna om det kan lösas. (Maxvikt står på bokningslistan.
7. OBS! Vid ev. driftstopp hos kranförarnas industrikunder, prioriteras detta i första hand. Info visas då på LEFs FB- och hemsida.

2017.04.27

KONTROLLERA ATT SJÖASSISTANS
   INGÅR I DIN BÅTFÖRSÄKRING
Om inte klicka på flaggan för att se hur du bliver medlem

                            sjoassistans logo

2017.03.24  EXTRA ELMÄTARE
De båtägare som har haft extra elmätare för användning av el i vinter ska komma ihåg att lämna in mätaren på hamnkontoret för avläsning och debitering.
Hamnkapten

2017.03.24  FLYTTA BÅT FRÅN VINTERBRYGGA
Båtar som har legat i vattnet vid vinterbryggor
ska flytta till egen bryggplats innan 1 april

Hamnkapten

17.03.24  UNDERVISNING OM ELVINSCH PÅ MASTKRANEN
För att få lov att använda elvinschen till mastkranen måste man ha fått undervisning. Undervisning arrangeras endast vid behov, kontakta hamnkapten om du är intresserad. För manuell användning av kranen behövs ingen undervisning.


2017.03.27    
VATTNET ÄR TILLFÄLLIGT AVSTÄNGT 
Vattnet till stugorna öppnades idag, men det är läckage i en av stugorna. Vattnet är därför intill vidare avstängt. Stugägaren kommer ikväll och tätar, därefter öppnas det för vattnet igen.
LÄCKAN VAR TÄTNAD KL 19.00 OCH VATTNET KOM PÅ IGEN
Hamnkapten

2017.03.25 
fiskeforbud2017
2017.03.14  VATTEN TILL UPPLÄGGNINGSPLATSERNA
Vattnet är nu på till båda uppläggningsplatserna (också på udden)
så båtarna kan tvättas nu när det ska bli lite varmare. Vattnet på bryggorna öppnas den 27/3 samtidigt med stugorna.


2017.03.07  VATTEN TILL STUGORNA
Vattnet öppnas till stugorna måndagen den 27/3 kl. 10.00
Kom ihåg att kontrollera att alla kranar är stängda.

2017.02.13  MÄRKT TORSK GER PENGAR
MÄRKTFISK3

2017.02.07 NYA REGLER FÖR TORSKFISKE
Till följd av torskens utsatthet har EU infört nya fiskeregler. Dessa trädde i kraft 1 januari och berör också sportfisket.
Högst fem exemplar av torsk får behållas per fiskare och dag.
Från 1/2 - 31/3 får högst 3 torskar behållas / fiskare/ dag.
 http://www.svenskafiskeregler.se/…/Nya-regler-f%C3%B6r-tors…

2017.01.09
obkreklam

2016 .12.25  VARNING FÖR STORMBYAR
Imorgon måndag den 26/12 blir det tilltagande blåsigt från väst, på kvällen stormbyar klass 2. Titta till båten och kontrollera ev. presenning eller förtöjningar om båten ligger i vattnet.
http://www.smhi.se/#ws=wpt-a,proxy=wpt-a,geonameid=2697720


2016-12.01  NY SIDA FÖR LEF-INFORMATION
Se här på hemsidan under LEF-info


2016.11.07  BÅTAR PÅ LAND FÖRE 1. DEC
Många båtar ligger fortfarande i vattnet. Vintern har börjat visa sig med de första frostnätterna och det är hög tid att tänka på upptagningen av båten för er som inte har gjort det än.

Alla båtar ska vara uppe ur vattnet eller flyttade till de s.k. säkra bryggorna före den 1 december. 
Att inte följa denna regel kostar 5.000 kr i straffavgift, ett beslut som klubbades vid årsmötet 2010 för att undgå stormskador på bryggor mm.

Önskar du att ha din båt i sjön under vintern, kontakta hamnkontoret för anvisning av plats vid brygga A, B eller I. Kontrollera dessutom att din båtförsäkring gäller i vattnet under vintern. På hamnkontoret kan du också få anvisat telefonnummer till kranbil för båtlyft

2016.10.06  ÄNDRAD ÖPPETTID FÖR GRINDEN
Den 1 November öppnas grinden kl. 07.00 och stängs kl, 18.00. Tag till att öppna grinden med kan erhållas på hamnkontoret för medlemmar av LEF, ARIS samt hyresgäster.

2016.10.06  SLIPEN ÄR STÄNGD I NÄSTA VECKA
Slipen kommer att vara stängd i nästa arbetsvecka (41) pga. att en ny brygga ska installeras. Den gamla sjunger på sista versen efter lång och trogen tjänst, och en sprillans ny brygga kommer förhoppningsvis också att hålla i flera decennier framöver.


2016.09.29   VATTNET STÄNGS AV 25/10
NSVA stänger av vattnet till stugorna tisdag den 25 oktober. 
Rinnande vatten för tvättning av båtar till båda uppläggningsplatserna finns kvar längre fram på hösten.

2016.09.13  Påminnelse - MASTKRAN-UNDERVISNING - idag kl. 18.30
För att få lov att använda el-vinschen till mastkran måste man ha fått undervisning om hur den ska hanteras. Nästa undervisning blir den 13/9 kl. 18.30. Kostnad 100 kr som betalas kontant, ingen föranmälan behövs. Samling vid den röda värmestugan mittemot slipen.

2016.09.13  
UPPTAGNINGSLISTOR KLARA I VÄRMESTUGAN
Listor för att boka upptagning av båt ligger nu klara i värmestugan vid slipen. Kodlåset är det samma som till de gula vagnarna. Priset är reducrat, då vi lyfter många samtidigt. Bokningen är bindande. Obs! endast Kenny kör ut på udden.
Alla båtar ska vara upptagna senast den 30/11. Det går att ligga i vattnet på särskild vinterplats med `vinterförsäkring`, detta ska avtalas innan den 31/10 med Hamnkapten som då anvisar en säker plats i hamnen.
 

Kranbil Kenny:
Lördag      1/10
Lördag      8/10
Lördag     22/10
Lördag     29/10

Mobilkran Urban/Erik:
Fredag      7/10 efter kl. 10.00
Lördag     15/10
Lördag     22/10
Lördag     29/10

2016.08.08
Kräftskiva2016

2016.07.18  HAMNKAPTEN PÅ SEMESTER
Hamnkontoret har begränsat öppettider i perioden 20/7 - 5/8 till Tis- och Torsdagar mellan kl. 15.00 - 16.30

2016.06.17  SKOLUNGDOMMAR SOMMARJOBBAR I HAMNEN
Som något nytt har vi i år tackat ja till kommunens projekt med att låta några skolungdomar sommarjobba i Lundåkrahamnen. Kommunen står för deras lön. Den första har redan börjat och heter Mahmod och ska bli i tre veckor under Mickes vingar. Därefter kommer ytterligare två ungdommar i tre veckor var. Välkommna, hoppas att ni kommer att trivas.:-)

2016.04. 28   ENDAST MANUELL WINSCH PÅ MASTKRAN
Den elektriska winschen på mastkranen är ur funktion. Den nedmonterades idag för reparation och blir förhoppningsvis klar i nästa vecka. Den manuella fungerar som vanligt.


2016.04.27  ELAVBROTT måndag den 2 maj
På grund av reparationer stängs elen av mellan 7.30 - ca 15.00 i hela hamnen utom till stugoområde och OBK.
Hamnkapten


2016.04.05  SJÖSÄTTNINGSLISTA
Thomas Nilsson har nu en lista klar i kaffestugan mitt emot slipen för `ekonomilyft`. Obs! Endast Kenny kör ut på udden. Alla båtägare i hamnen kan skriva sig på för datum:
16/4-Urban, 23/4-Kenny, 29/4-Urban, 30/4-Kenny, 14/5-Kenny, 21/5-Urban, 28/5-Urban och Kenny, två kranbilar.
Observera att bokat datum är bindande. Om man sjösätter tidigare, stryk då bokat datum på listan för att undgå dubbel debitering.

2016.03.19  HAMNKONTORET STÄNGT I PÅSK
Hamnkontoret har stängt under Påsken inkl. skärtorsdag.
Vaktmästare Michael Svensson vill finnas tillgänglig  på hamnen.
Vid akuta ärenden kontakta styrelsemedlem Anders Hedsgård eller Charlotte Dehnke.

Trevlig Påsk - Styrelsen LEF


2016.03.18  FULLMAKT TILL ÅRSMÖTET
Om du som medlem i LEF inte själv har möjlighet att komma till Årsmötet kan du skriva en fullmakt till ett annat medlem. Blankett till fullmakt finns på hemsidan under styrelsen.

2016.03.10  VATTNET ÖPPNAS DEN 22/3
Vattnet öppnas för säsongen lagom till Påsk den 22 Mars


2016.01.26
Årsmötekallelse16

2016.01.12  LUNDÅKRAHAMNENS ONLINE VÄDERSTATION
är nu installerad och direkt link finns här på hemsidan under Hamnkontor
Installation av app till mobil:
Gå in på Google play eller Appstore och sök efter appen Weatherlink
Mobile och installera den.
 -Starta appen och tryck på ”+” nere till vänster.
-Tryck på ”+” uppe till vänster.
-Skriv Lundakrahamnen och sök.
-Tryck på Lundåkrahamnen, och Lundakrahamnen dyker upp som
möjligt val, tryck på den och därefter på "done" och värden från väderstationen visas.
-För att inställa rätt enheter, tryck på ”i” nere till höger. och gör
önskade inställningar och därefter på ”done”.
-Man kan bläddra till höger för tidigare värden eller ner för ytterligare info.
-Det går också att lägga in andra stationer t.ex. Barsebäck, Viken mfl.

2016.01.02  INHÄGNAT OCH BEVAKAT
Ett nytt staket mot Stuverigatan kom upp i november och ett nytt avtal har tecknats med SECURITAS om att de ska se till att allt står rätt till i hamnen tre gånger varje natt. Som den största småbåtshamnen i Landskrona kommun med 450 båtplatser, 87 stugor och riktigt många husbilar önskar vi att alla ska känna sig trygga i 2016.

2015.12.17  NY VÄDERSTATION OCH WEB-CAMERA
I vinter installeras online väderstation samt online web-camera. Närmare upplysningar om appar etc. följer når installationen är klar

2015.11.30  TILLSYN AV BÅTAR
Efter stormen Gorm igår ber Hamnkapten alla båtägare i hamnen att tillse sina båtar snarast så att ev. problem kan åtgärdas så snart som möjligt.


2015.11.29 STORMVARNING
Det väntas ikväll och inatt att bli full storm med vindstötar helt upp till orkanstyrka. Säkra båtar, presenningar och annat löst i hamnen. Öresundsvädret kan följas på sidan Hamnkontoret via direkt link.

2015.11.13  BEVAKNING AV HAMNEN
Securitas Bevakning har bevakat hamnen med tre runder varje nat i perioden av utbyte av staketet mot Stuverigatan. LEF har idag tecknat avtal med SB för fortsatt bevakning i 12 månader fram, så får vi se om vi slipper tjuvar i hamnen i framtiden.

2015.11.11  FLYTTA ELLER TA UPP BÅTEN FÖRE 1 DEC.
Alla båtar ska vara uppe ur vattnet eller flyttade till de sk. säkra bryggorna A, B, och I före den 1 december för att undgå stormskador på bryggor.
Att inte följa denna regel kostar 5.000 kr i straffavgift.
Önskar du att ha din båt i sjön under vintern, kontakta hamnkontoret för anvisning av plats vid brygga A- B eller I. Kontrollera dessutom att din båtförsäkring gäller i vattnet under vintern.
Mårten Larsson
Hamnkapten

2015.11.06  VARNING FÖR KULING MED STORMVINDAR
Natten mellan söndag och måndag förväntas regn och blåst av kulingstyrka med vindstötar upp till storm.
Förbered genom att:
Ta upp eller flytta båtar till sk. `säkra` bryggplatser efter avtal med hamnkapten. Lägg en extra förtöjning eller spring till båtar som fortfarande ligger i vattnet.
Säkra presenningar och annat löst i hamnen.
/ LEF


2015.10.12 KÖ TILL BÅTLYFT SKA GE PLATS
                  TILL BÅT FÖR AVMASTNING

På förekommen anledning här i helgen hälsar Hamnkapten; Att ligger man med båten i kö för upptagning, måste man absolut flytta en eller två båtar tillfälligt, så att man kommer åt mastkranen. Hur enkelt som helst när man hjälps åt vilket vi gör här i hamnen.

2015.09.29  MASTKRANEN
Elvinschen på mastkranen är provisoriskt lagad och reservdelar är beställda. Man ska undgå att köra kroken helt upp så fungerar den intill den blir lagad.
Hamnkapten Mårten Larsson


2015.09.28  SOMMARVATTEN TILL den 19/10
Måndagen den 19 oktober stängs sommarvattnet av till bodområdet samt brygga A. Övriga kranar på byggor och uppställningsplatser stängs succesivt innan det blir frost.

2015.09.18 UPPTAGNINGSLISTAN
för båtar finns nu i kaffestugan där man kan skriva sig på för lyft
 26/9  Mobilkran Urban /Erik
 9/10  Mobilkran Urban /Erik
10/10 Lastbilskran Kenny
17/10 Lastbilskran Kenny
24/10 Lastbilskran Kenny + Mobilkran Urban /Erik
31/10 Mobilkran Urban /Erik

OBS! Endast Kenny kör båtar till uppställningsplatsen på udden

2015.09.15  MASTKRANSUTBILDNING 17/9
Genomgång av el-vinschen krävs för att få använda den, annars handsving.
Torsdag den 17 sept kl. 19.00 - 20.00
Samling vid kaffestugan mitt emot slipen
ingen föranmälan är nödvändig, 100 kr kontant.

2015.09.15 ELMÄTARAVLÄSNING
För dem som har extra elmätare, är man är välkommen till att avräkna el vår eller höst på hamnkontoret, antingen genom att ta mätaren med på kontoret, eller att ta ett foto av mätarställningen och skicka som SMS eller mail till hamnkapten.

2015.09.15 FISKETÄVLING OBK  19/9

Lördag den 19/9 eller Söndag 20/9
Tävlingstid: 0900-1600
Minsta antal deltagare 15 st
OBS Informationsmöte 0800 vid OBKs klubbstuga OBS
Tävlingen är öppen för alla Lundåkrare med bekanta och familj
Obs Anmälan senast Sönd den 13/9 Obs
Anmälan görs till Birgitta Åfeldt tel. 0705 75 40 74
Klasser : Största Torskfisk.
Största Flatfisk.
Flest antal arter: Vid lika gäller största vikt
Startavgift : Kan Betalas vid infomötet 0800 vid klubbhuset.
50 Kr / person , ungdom upp till 15 år gratis i följe med Betalande vuxen .
Inrapportering:
Tävlande skall finnas vid kaj eller finnas i inre delen av hamnen för inrapportering av fångst vid servicebryggan LEFs Hamnkontor senast 1600 , ankomst efter 1600 diskas
Eftersnack med prisutdelning:
Efter avslutad tävling och inrapportering blir det eftersnack vid OBK grillen och klubbhuset där det kommer att serveras korv eller hamburgare / kaffe eller läsk/öl till självkostnadspris 25 Kr i samband med prisutdelning
OBK frånsäger sig allt ansvar för uppkomna skador under tävling på deltagare båtar eller utrustning . Deltagare svarar för eventuella hamnavgifter .
www.ostbk.se Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

2015.09.15  MÖTE FÖR STUG-/BODÄGARE - 24/9
Stormöte kommer att hållas Torsdagen den 24/9 kl. 19.00 i OBKs lokal, där endast stug-/bodägare är kallade. Bl.a. ska representanter till Stugrådet väljas; Två personer från LSI och två andra representaner samt suppleanter som föreslaget vid Årsmötet.

2015.09.15 AVGIFT FÖR MASTSKJUL
Hamnkapten påminner om att det kostar 200 kr att förvara masten i mastskjulet som betalas på Hamnkontoret. Är kontoret stängt, skicka en mail om att du har lagt in masten för att mottaga räkning. Masten ska vara märkt med LEFs klistermärke på ett synligt ställe. Omärkta master kommer i år antingen att flyttas eller låsas fast.

2015.09.15 
BÅTAR PÅ LAND
Hamnkapten har noterat att många har haft sina båtar på land i sommar och en del i flera år. Vi gör er uppmärksamma på LEFs Ordningsföreskrifter punkt 3.2:
"Sommaruppläggning skall skriftligen överenskommas med LEF. Vid särskilda omständigheter kan medlems båt, utan extra omkostnad, få lov att ligga på land utan sjösättning i tre år. Från och med år 4 debiteras dubbel avgift för sommarplats på land enl. gällande prislista".
De båtar som nästa sommar står på land för 4.e året kommer att debiteras 5.512 kr. Kanske en försäljning ska övervägas om båten inte används.

2015.08.16 


2015.05.29  SM I KITESURFING 30-31/5
Landskrona Surfcenter och ARIS avhåller första deltävlingen i ett inofficiellt SM i Kitesurfing i helgen 30-31/5. Tävlingen har skjutits upp flera gånger pga. olämpliga vindförhållanden. Det kan förväntas en hel del bilar, folk och trafik i Lundåkrahamnen i dessa dagar. Ett arrangemang som drar ett 50-tal tävlande, sponsorer, fotografer samt åskådare.


2015.05.29  FISKETÄVLING FLYTTAD
Fisketävling som skulle gå av stapeln lördag den 30/5 är flyttad till nästa lördag den 6/6 med reservdatum den 7/6. För ytterligare info se OBKs hemsida www.ostbk.se

2015.05.16  TOALETTER OCH DUSCHAR
Toalettcontainern som tidigare stog bakom hamnkontoret har nu installerats bortom restaurangen, och vi väntar på ytterligare en sanitetscontainer. Toaletter har dessutom installerats på udden. LEF kommer i år att öka antalet toaletter från 7 till 14 och fördubbla duschkapaciteten.

2015.04.27  FISKETÄVLING - OBK
Lördag den 30/5 ytterligare information se; www.ostbk.se

2015.04.27  VALBORGSFIRANDE HOS OBK
Torsdag den 30/4, se information på www.ostbk.se


2015.04.27 FRIHAMNSMÄRKE
Årets Frihamnsmärke finns nu till försäljning på hamnkontoret. Ytterligare information www.frihavne.com/

2015.04.27 LANDSKRONA SURFCENTER
På lördag den 2/5 kl. 11.00 invigs Landskrona Surfcenter på udden, se program på facebook. SM-tävling i Kitesurf den 9-10/5 (reservdatum 23-24/5)


2015.03.05 
ÅRSMÖTE I LEF 2015
Torsdag den 26 mars kl. 18.30

I anledning av LEFs 30-års jubileum bjuder vi på Smörgås, Kaffe/ Öl/ Läsk
Folkets Hus - Stora Salen med ingång från Säbygatan
Parkering är lättast på Kasernplan

2015.03.06 SOMMARVATTEN den 27/3
Det sätts på vatten igen till Bryggor, Stugor och Udden fredagen den 27/3 har NSVA meddelat. OBS! Stugägare ombeds att kontrollera att kranarna är stängda / Hamnkapten Mårten Larsson

2015.03.06  PUMPAR TILL SALU
Nya Pumpar har installerats på Båtmacken, De gamla är till salu, om någon är intresserad kontakta då Hamnkapten Mårten Larsson.


2015.03.05 
KRANKURS TILL MASTKRANEN
För att få lov att använda den eldrivna mastkranen ska man ha genomgått krankurs som arrangeras på hamnen varje år.
Torsdagen den 7/5 kl. 18.00
Kostnad: 100 kr i jämna kontanter
Samling: vid den röda värmestugan mittemot slipen.
Undervisare: Thomas Nilsson

För manuell användning av kranen behövs ingen kurs.

2015.03.05 SJÖSÄTTNINGSLISTAN ÄR KLAR
Man kan skriva sig på listan som ligger i värmestugan mittemot slipen. Dörren har kodlås med samma kod som till de gula vagnarna. Tider för sjösättning:
Kenny:
Lördagen 18/4 9.00-15.00
Lördagen 2/5 9.00-15.00
Fredagen 8/5 12.00-16.00
Lördagen 9/5 9.00-15.00
Lördagen 16/5 9.00-15.00
Fredagen 22/5 12.00-16.00
Lördagen 23/5 8.00-13.00
Fredagen 29/5 12.00-16.00

Urban:
Fredagen 24/4 ca:10.00-16
.00

2015.01.16

Riktigt många presenningar revs loss och flänsades i stormvädret. En enkel båt välte i den första blåsten, men annars inga allvarliga skador. A-bryggan stog under vatten, men restaurangen klarade sig. Stora mängder tång har blåst in på bryggor och stranden vid ställplatsen, så en del uppröjning krävs. Vinden kom mest från N/NV och varvsudden skyddade och vi var dessutom i utkanten av ovädret, så i förhållande till förra året slapp vi lindrigt.

2015.01.09 FORTSAT VARNING FÖR KULING
och storm/orkan-vindar samt HÖGVATTEN 1,2-1,4m

SUNDET: Kuling omkring vest, 13 til 18 m/s, stedvis op til 20 m/s. I nat langsomt aftagende til, 5 til 10 m/s,

lørdag morgen drejende syd, herefter drejende sydvest og tiltagende til kuling, 13 til 18 m/s, ud på eftermiddagen omkring vest, stedvis 20 m/s.Byger, ellers god sigt, sidst på natten regn vestfra med moderat sigt, lørdag perioder med regn og moderat til god sigt, sidst på dagen sigtbedring til god sigt, bortset fra byger.

2015.01.08
VARNING FÖR KULING med stormvindar
Farvandsudsigter, der gælder til fredag aften, udsendt kl. 16.50.
Sundet:Sydvest, 5 til 13 m/s og regn med moderat sigt. I nat sydvest og vest, tiltagende op til kuling, 8 til 15 m/s.
Fredag formiddag regn vestfra med moderat sigt, senere sigtbedring vestfra, bortset fra enkelte regnbyger.

2015.01.01
KULINGVARNING
Se efter presenningar och förtöjningar.
VÄDERPROGNOS FRÅN DMI
Torsdag den 1. januar 2015.
Der er stormvarsel for Skagerrak og Fisker. Der er kulingvarsel for alle øvrige danske varslingsdistrikter.
SUNDET:
Farvandsudsigter, der gælder til fredag middag, udsendt kl. 11.15.
Kuling omkring sydvest 10 til 15 m/s, i aften tiltagende til 13 til 18 m/s. Fredag kuling fra sydvest og vest, 13 til 18 m/s. Moderat til god sigt, i aften regn fra vest med moderat sigt. Fredag formiddag sigtbedring bortset fra regnbyger.


parkering aarsmoede
 

Anmäl dig till     Nyhetsbrevet

för LEFs medlemmar och hyresgäster i hamnen

 

Lundåkrahamnen

 • Adress: Stuverigatan 43
  261 35 Landskrona
  Telefon: 0418-263 50
  Fax: 0418-265 50
  E-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
 • Vid akuta ärenden på arbetstid när kontoret är stängt:
  Hamnkapten Mårten Larsson 070-232 00 58
  Vaktmästare Mikael Svensson 070-2326823