Lundåkrahamnens styrelse

Har du förslag eller information till styrelsen som du vill skicka till samtliga ledamöter går det bra att direkt till styrelsen eller använda förslagslådan som är placerad vid anslagstavlan på hamnkontoret. Ange även avsändare så att vi kan få kontakt med dig för ev. följdfrågor.

Styrelseledamöter

Tomas Svensson

Ordförande

Camilla Mattsson

Ledamot

Joakim Rundgren

Ledamot

Mårten Larsson

Internrevisor