Lundåkrahamnens styrelse

Styrelseledamöter

Christer Roos

Ordförande

Bertil Fuhr

Vice ordförande

Anders Hedsgård

Bygg/Mark

Camilla Mattsson

Suppleant

Christian Falk

Internrevisor

Sven Svensson

Revisorssuppleant