Aktuellt i föreningen

Det pågår just nu nya utskick av kallelse till Årsstämma som kommer att hållas tisdagen den 25 maj 2021 kl. 18.00.

Föreningsstämman kommer att hållas utan medlemmars närvaro enligt lagen 2020:198 om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av föreningsstämmor p.g.a. den rådande pandemin.

Röstningen sker genom poströstning via brev, via e-post eller inlämnande av röstformulär på hamnkontoret (OBS se öppettider).

Röstformulär ska vara inlämnade på hamnkontoret senast 2021-05-24 kl.16.30

OBS! Alla tidigare inlämnade röstsedlar är INTE LÄNGRE GILTLIGA och nya MÅSTE därför lämnas in. Det är av stor vikt att alla gör sin röst hörd och inte missar sin chans så GLÖM INTE DETTA DATUM