Det digitala årsmötet är nu genomfört 2020-05-26

Konstituering av styrelse styrelse LEF 2020.

Namn Titel

Christer Roos Ordförande

Mårten Larsson. Ekonomi.

Jan Mauritzson. Sekreterare

Bertil Fuhr Vordf/bryggor.

Rolf Gullstrand. Ledamot

Anders Hedsgård Bryggor/mark

Suppleanter:

Camilla Mattsson

Peter Bergh

Gary Mattsson

_______________________________________________________

Hej alla medlemmar och hyresgäster.

Vi kan nu meddela att det nya hamnkontoret och sanitetsutrymmena kommer att öppnas onsdagen den 17/6. Alla tillstånd är nu klara för att verksamheten skall kunna starta i de nya lokalerna. Tyvärr blir den tilltänkta invigningen för både hamnens medlemmar och sammarbetspartners flyttad p.g.a. Coronarestriktioner. Vi kommer att återkomma med tid för denna invigning efter semestrarna.

För den praktiska hanteringen kommer nu det nya passersystemet att tas i bruk, dvs. man måste använda sin tag för att komma in i toalett- och tvättutrymmena. Denna tag ska också användas till grinden in i hamnen när den är låst. Man håller tagen framför och mot sifferknapparna. Tillfälliga gäster får en kod som gäller under den tid man betalt.

Nu måste vi alla hjälpas åt att hålla anläggningen i bästa skick och försiktighet med att släppa in personer som kanske ej är behöriga.

Vi vill självklart att ni ska ta del av vårt nya hamnkontor men de första veckorna kommer Mårten att ha fullt upp med att få igång alla system och all materiel på plats. Det gäller tyvärr fortfarande att man skall hålla avstånd och max 2 besökare samtidigt på kontoret p.g.a . coronsrestriktioner.

Väl mött på det nya hamnkontoret.

För er som nya i hamnen kan vi passa på att påminna om Frihamnskortet som man kan köpa på hamnkontoret för 100 kr. Med detta kort kan man besöka de hamnar som är med i samarbetet och ligga på gästplats för en mycket lägre avgift. https://frihavne.dk/

Styrelsen

Christer Roos

-------------------------------

En sak att påpeka är att ström till båtar utan mätare endast är tillåten för underhållsladdning av batteri, max 100 watt förbrukning. Vill ni använda mer el måste ni kvittera ut en elmätare på hamnkontoret och betala för förbrukningen. Vi går runt i hamnen ibland med en effektmätare och kollar era uttag och visar de sig att ni drar för mycket ström blir det en schablondebitering av ström. Detta gäller även husvagnar och husbilar uppställda utmed Stuverigatan.

Styrelsen

------