Hej alla medlemmar och hyresgäster.

Det nya hamnkontoret öppnat.

Det nya passeringssystemet är nu i bruk.

Man måste använda sin tag för att komma in i toalett- och tvättutrymmena. Denna tag ska också användas till grinden in i hamnen när den är låst. Man håller tagen framför och mot sifferknapparna. Tillfälliga gäster får en kod som gäller under den tid man betalt.

Nu måste vi alla hjälpas åt att hålla anläggningen i bästa skick och försiktighet med att släppa in personer som kanske ej är behöriga.

Väl mött på det nya hamnkontoret.

För er som nya i hamnen kan vi passa på att påminna om Frihamnskortet som man kan köpa på hamnkontoret för 100 kr. Med detta kort kan man besöka de hamnar som är med i samarbetet och ligga på gästplats för en mycket lägre avgift. https://frihavne.dk/

Styrelsen

Christer Roos

-------------------------------

En sak att påpeka är att ström till båtar utan mätare endast är tillåten för underhållsladdning av batteri, max 100 watt förbrukning. Vill ni använda mer el måste ni kvittera ut en elmätare på hamnkontoret och betala för förbrukningen. Vi går runt i hamnen ibland med en effektmätare och kollar era uttag och visar de sig att ni drar för mycket ström blir det en schablondebitering av ström. Detta gäller även husvagnar och husbilar uppställda utmed Stuverigatan.

Styrelsen

-----------------------------------------------------------