Hej alla medlemmar och hyresgäster.

Det nya hamnkontoret öppnat.

Det nya passeringssystemet är nu i bruk.

Man måste använda sin tag för att komma in i toalett- och tvättutrymmena. Denna tag ska också användas till grinden in i hamnen när den är låst. Man håller tagen framför och mot sifferknapparna. Tillfälliga gäster får en kod som gäller under den tid man betalt.

Nu måste vi alla hjälpas åt att hålla anläggningen i bästa skick och försiktighet med att släppa in personer som kanske ej är behöriga.

Väl mött på det nya hamnkontoret.

Styrelsen

-------------------------------

En sak att påpeka är att ström till båtar utan mätare endast är tillåten för underhållsladdning av batteri, max 100 watt förbrukning. Vill ni använda mer el måste ni kvittera ut en elmätare på hamnkontoret och betala för förbrukningen. Vi går runt i hamnen ibland med en effektmätare och kollar era uttag och visar de sig att ni drar för mycket ström blir det en schablondebitering av ström. Detta gäller även husvagnar och husbilar uppställda utmed Stuverigatan.

Styrelsen

-----------------------------------------------------------

Under nästa vecka (V47)kommer vi börja med att stänga vattnet på bryggorna A-G och frostsäkra genom att blåsa ledningarna med tryckluft. Service-, H- och I-bryggan lämnar vi lite längre men stängs så fort vi riskerar minusgrader.

Vi kommer även att begränsa antalet öppna toaletter i vinter. Kite-toan ute på udden är redan stängd och på måndag stänger vi även toaletterna i hamnkontoret. Den blåa toaletten mitt emot restaurangen kommer hålla öppet hela vintern.

Med vänlig hälsning,

Hamnkontoret