Ökad risk för småbåtar omkring Hakens fyr

Läs mer information från Sjöfartsverket.