Kaffestugan - Elförbrukning båtar

Vår så kallade kaffestuga, värmestuga som är till för alla som har en båt i hamnen har vi flyttat från tomten mitt emot hamnkontoret till en plats på uppställningsplatsen för båtar. Den står i andra gatan till vänster efter varvet en bit ner i gatan.

En sak jag vill påpeka för er är att ström till båtar utan mätare endast är tillåten för underhållsladdning av batteri, max 100 watt förbrukning. Vill ni använda mer el måste ni kvittera ut en elmätare på hamnkontoret och betala för förbrukningen. Vi går runt i hamnen ibland med en effektmätare och kollar era uttag och visar de sig att ni drar för mycket ström blir det en schablondebitering av ström. Detta gäller även husvagnar och husbilar uppställda utmed Stuverigatan.


Mårten Larsson Hamnkapten