Pris och faciliteter

Avgifter för gäster

 • Husbil 200 kr/dygn

 • Gästhamnsavgift - 180 kr/dygn

 • Miljöavgift (FH) Frihamn - 80 kr/dygn

 • Slip - 110 kr/båt och dag -Årskort - 950 kr

 • Mastkran (manuell) - 200 kr

 • Sjösättning / Upptagning exkl kran - 200 kr

 • Tvättmaskin - automat 3*10 kr

 • Torktumlare - 0 kr

El, vatten, dusch och toalett är inkluderat i gästavgiften

Faciliteter i Lundåkrahamnen

 • Vatten och El - på bryggor/ställplats i mån av tillgång
 • Toalett och Dusch - vid hamnkontoret, restaurangen och surfcentret
 • Tvättmaskin/Torktumlare- vid hamnkontoret
 • Bensin och Diesel - kortbetalning
 • Gråvatten tömning - vid tankstationen
 • Latrinsug - vid tankstationen
 • Porta-Potti tömning - vid tankstationen
 • Restaurang / Cafe: Idas by the sea
 • Kiosk/Cafe Ostpirens Båtklubb OBK
 • Grillplatser
 • Slip
 • Mastkran
 • Varv med motorservice: Yacht Care AB