Lundåkrahamnens Stugägares Intresseförening (LSI)

Stugområdet i hamnen består av tre gator (Första, Andra och Tredje gatan) med sammanlagt 87 stugor. Stugtomterna arrenderas ut av LEF (Lundåkrahamnen ekonomisk förening) till enskilda medlemmar som också måste ha en båtplats i hamnen.

Stugområdet sätter prägel på Lundåkrahamnen. Området uppstod på 1980-talet genom att medlemmar i LEF fick bygga en bod på en tomt som de arrenderade. Efterhand förvandlades bodarna till sommarstugor och Landskrona stad gav bygglov för dem. Eftersom alla tomter har blivit bebyggda går överlåtelserna numera till så att stugorna säljs av sina ägare. Den som köper en stuga får dock inte tillträda den om inte han eller hon är medlem i LEF, eller blir det, vid undertecknande av arrendeavtalet för tomten. Affären måste alltså göras upp på hamnkontoret. Stugägarna är skyldiga att vårda sina tomter och sina stugor. De betalar för el och vatten till stugorna medan LEF har ansvar för gatorna och de stora gräsmattorna (stejlebackarna) mellan raderna av stugor.

Stugområdet är trevligt och bidrar till en levande hamn. På senare år har det fått ett lyft genom att många stugor har renoverats. Det har blivit som en liten by i hamnen, där många stugägare väljer att tillbringa sin tid under månaderna då sommarvattnet är på, från april till oktober.

LSI är en intresseförening för frågor som är specifika för stugområdet. Det kan t.ex. handla om dränering, avlopp och liknande eller om vilka regler som ska gälla i området. Det är dock LEF och dess styrelse som beslutar om regelverket i alla frågor som inte avser den enskilda stugan/tomten och har det övergripande ansvaret för området. Det kostar ingenting att vara med i LSI. Vi har ett årsmöte varje år där vi väljer styrelse och ger riktlinjer för hur den ska arbeta.

Stugföreningens ordförande håller regelbunden kontakt med ordförandena i LEF och Ostpirens båtklubb (OBK) för att skapa sammanhållning och verka gemensamt för att alla medlemmar ska trivas i hamnen.

Styrelsen för verksamhetsåret 2019/2020 består av:

  • Ordförande: Marianne Tejning
  • Vice ordförande: Sven Bengtsson
  • Kassör/sekreterare: Anne Westergaard
  • Ledamot: Eva-Lotta Nilsson
  • Ledamot: Claes-Göran Gillsvik
  • Suppleant: Birgitta Åfeldt
  • Suppleant: Lasse Ekström


Den som vill ha kontakt med styrelsen kan mejla till

eller ringa Eva-Lotta Nilsson 070-79 18 048

-------------------------------------

Lundåkrahamnens Stugägares Intresseförening (LSI)

Alla stugägare kallas härmed till årsmöte

söndagen den 16 augusti 2020 klockan 15:00.

Vi samlas vid OBK .

Om vi blir många kommer vi att sitta ute p.g.a. corona.

Varmt välkomna!